روش های تخلیه از نوار نقاله ها - شوت های تخلیه – چه زمانی استفاده از شوت ها لازم است