نوارنقاله مواد غذایی،شرکت سدید ماشین افلاک یکی از بزرگترین تولید کنندگان نوار نقاله