انواع غلطک - ابزار کشش تسمه نقاله – استفاده از تنشن در نوار نقاله های طول بلند